Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gồm những bước như thế nào, quy trình làm thủ tục ra sao và hồ sơ gồm những giấy tờ gì? Tất cả các thông tin đều được chia sẻ chi tiết ở dưới đây, được Dichvulogistics.vn đã tổng hợp lại cho Quý khách hàng cùng tìm hiểu.

1 – Các bước thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu:

Để thuận lợi cho việc làm thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu bạn cận làm theo các bước như dưới đây được chuẩn chỉnh và thuận lợi cho công việc kinh doanh của mình:

+ Bước 1: Người khai báo hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình giấy tờ hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hóa (nếu có) cho các cơ quan hải quan.

+ Bước 2: Các công chức hải quan thực hiện việc thông quan hàng hóa cho người khai báo hải quan.

2 – Quy trình cơ bản thủ tục hải hàng hóa nhập khẩu:

Khai báo thông tin nhập khẩu (IAD):

– Người khai báo các thông tin hàng hóa nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Khi đã khai báo đầy đủ các tiêu chuẩn ở trên màn hình (gồm 133 tiêu chuẩn), thì người khai báo hải quan cần gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ tự động cung cấp số, tự động xuất ra tất cả các chỉ tiêu có liên quan tới thuế suất, tên tương ứng với mã nhập vào như: tên nước nhập khẩu tương ứng với mã nước, tên đơn vị nhập khẩu ương ứng với mã số doanh nghiệp,… Tất cả sẽ được tính toán tự đông các chỉ tiêu có liên quan đến giá thành, thuế,… và được phản hồi tại cho các doanh nghiệp của người khai báo hải quan tại màn hình đăng ký tờ khai.

– Khi hệ thống đã cấp số thì trên bản khai thông tin nhập khẩu IDA sẽ được lưu lại trên hệ thống VNACCS.

Làm thủ tục khai báo hải quan chuyên nghiệp

Làm thủ tục khai báo hải quan chuyên nghiệp

Đăng ký về tời khai nhập khẩu (IDC):

– Khi nhận đã nhận được màn hình đăng ký tờ khai (IDC) do hệ thống phải hồi lại, thì người khai hải quan kiểm tra tất cả các thông tin đã khai báo, những thông tin đều do hệ thống tự động xuất ra, tính toán rất kỹ lưỡng. Khẳng định tất cả các thông tin là chính xác thì bạn gửi đến hệ thống để đăng ký tờ khai.

XEM THÊM:  DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN, THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU CỦA FAGOLOGISTICS

– Trong trường hợp sau khi đã kiểm tra, người khai báo hải quan phát hiện có các thông tin khai báo không chính xác, cần sửa đổi thì phải sự dụng tới nghiệp vụ IDB còn được gọi là màn hình khai thông tin nhập khẩu (IDA) để sửa lại các thông tin cần thiết và thực hiện các công việc đã hướng dẫn ở trên.

Kiểm tra về điều kiện đăng ký tờ khai:

Trước khi cho phép đăng ký tờ khai, hệ thống sẽ tự đông kiểm tra các doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai như: doanh nghiệp còn nợ quá hạn 90 ngày, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản,….. Nếu doanh nghiệp thuộc vào một trong danh sách ở trên thì sẽ không được đăng ký tờ khai và hệ thống sẽ phản hồi lại cho người khai hải quan được biết.

Phân luồng, kiểm tra, thông quan:

+ Loại tờ khai luồng xanh:

– Trong trường hợp số thuế cần phải nộp bằng 0: hệ thống sẽ tự động cấp giấy phép thông quan và xuất ra cho người khai báo “Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu.”

– Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0:

Trường hợp đã khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc thực hiện bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu khai báo liên quan đến hạn mức, bảo lãnh, nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu” và “Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu”. Nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh nhỏ hơn số thuế phải nộp, hệ thống sẽ báo lỗi.

Trường hợp khai báo nộp thuế ngay (chuyển khoản, nộp tiền mặt tại cơ quan hải quan….): Hệ thống xuất ra cho người khai “Chứng từ ghi số thuế phải thu”. Khi người khai hải quan đã thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và hệ thống VNACCS đã nhận thông tin về việc nộp thuế, phí, lệ phí thì hệ thống xuất ra “Quyết định thông quan hàng hóa”.

– Cuối ngày hệ thống VNACCS tập hợp toàn bộ tờ khai luồng xanh đã được thông quan chuyển sang hệ thống VCIS.

+ Loại thờ khai luồng vàng, đỏ:

– Với cơ quan hải quan:

>> Thực hiện kiểm tra, xử lý tờ khai trên màn hình của hệ thống VCIS:

— Lãnh đạo: Ghi nhận các ý kiến chỉ đạo công chức được phân công về việc kiểm tra, xử lý đối với tờ khai vào ô tương ứng trên “Màn hình kiểm tra tờ khai”;

— Công chức được phân công xử lý tờ khai: Ghi nhận các ý kiến đề xuất, các nội dung cần xin ý kiến lãnh đạo, kết quả kiểm tra, xử lý tờ khai vào ô tương ứng trên “Màn hình kiểm tra tờ khai”

— Nếu Lãnh đạo, công chức không ghi nhận các nội dung trên, hệ thống không cho phép thực hiện nghiệp vụ CEA

>> Sử dụng nghiệp vụ CKO để

— Thông báo cho người khai hải quan về địa điểm, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá (đối với hàng hoá thuộc luồng đỏ);

— Chuyển luồng từ luồng đỏ sang luồng vàng, hoặc từ luồng vàng sang luồng đỏ (theo quy định của quy trình nghiệp vụ liên quan).

>> Sử dụng nghiệp vụ CEA để:

– Nhập hoàn thành kiểm tra hồ sơ đối với luồng vàng;

– Nhập hoàn thành kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hoá đối với luồng đỏ.

>> Sử dụng nghiệp vụ IDA01 để nhập nội dung hướng dẫn/yêu cầu các thủ tục, sửa đổi nội dung khai báo, ấn định thuế và gửi cho người khai hải quan để thực hiện.

– Người khai hải quan:

>> Nhận phản hồi của hệ thống về kết quả phân luồng, địa điểm, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá;

>> Nộp hồ sơ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ; chuẩn bị các điều kiện để kiểm tra thực tế hàng hoá;

>> Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhanh gọn

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhanh gọn

– Hệ thống:

>> Xuất ra cho người khai “Tờ khai hải quan” (có nêu rõ kết quả phân luồng tại chỉ tiêu: Mã phân loại kiểm tra)

>> Xuất ra Thông báo yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa được phân vào luồng đỏ hoặc khi cơ quan hải quan sử dụng nghiệp vụ CKO để chuyển luồng.

>> Ngay sau khi cơ quan hải quan thực hiện xong nghiệp vụ CEA hệ thống tự động thực hiện các công việc sau:

— Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0: Hệ thống tự động cấp phép thông quan và xuất ra cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa”.

— Trường hợp số thuế phải nộp khác 0:

  • Trường hợp đã khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc thực hiện bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu khai báo liên quan đến hạn mức, bảo lãnh, nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu” và “Quyết định thông quan hàng hóa”. Nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh nhỏ hơn số thuế phải nộp, hệ thống sẽ báo lỗi.
  • Trường hợp khai báo nộp thuế ngay (chuyển khoản, nộp tiền mặt tại cơ quan hải quan….): Hệ thống xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu. Khi người khai hải quan đã thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và hệ thống VNACCS đã nhận thông tin về việc nộp thuế phí, lệ phí thì hệ thống xuất ra “Quyết định thông quan hàng hóa”.

Khai báo sửa đổi bổ sung thông quan:

– Hệ thống cho phép khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan từ sau khi đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hoá. Để thực hiện khai bổ sung trong thông quan, người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ IDD gọi ra màn hình khai thông tin sửa đổi bổ sung được hiển thị toàn bộ thông tin tờ khai nhập khẩu (IDA) trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung lần đầu, hoặc hiển thị thông tin khai nhập khẩu sửa đổi cập nhật nhất (IDA01) trong trường hợp khai sửa đổi, bổ sung từ lần thứ 2 trở đi.

– Khi đã khai báo xong tại nghiệp vụ IDA01, người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ cấp số cho tờ khai sửa đổi và phản hồi lại các thông tin tờ khai sửa đổi tại màn hình IDE, khi người khai hải quan ấn nút “gửi” tại màn hình này thì hoàn tất việc đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung.

– Số tờ khai sửa đổi là kí tự cuối cùng của ô số tờ khai, số lần khai báo sửa đổi, bổ sung trong thông quan tối đa là 9 lần tương ứng với ký tự cuối cùng của số tờ khai từ 1 đến 9; trường hợp không khai bổ sung trong thông quan thì ký tự cuối cùng của số tờ khai là 0.

– Khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung tờ khai, thì tờ khai sửa đổi, bổ sung chỉ có thể được phân luồng vàng hoặc luồng đỏ (không phân luồng xanh).

– Các chỉ tiêu trên màn hình khai sửa đổi, bổ sung (IDA01) giống các chỉ tiêu trên màn hình khai thông tin nhập khẩu (IDA). Khác nhau là một số chỉ tiêu (sẽ nêu cụ thể tại phần hướng dẫn nghiệp vụ IDA01) không nhập được tại IDA01 do không được sửa đổi hoặc không thuộc đối tượng sửa đổi.

3 – Hồ sơ làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu:

Theo Thông tư 39/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Hồ sơ hải quan hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

– Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin

– Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp

+ Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài;

+ Hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan.

– Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật: 01 bản chụp.

– Bảng kê lâm sản đối với gỗ nguyên liệu nhập khẩu: 01 bản chính.

Làm hồ sơ khai báo hải quan nhanh chóng

Làm hồ sơ khai báo hải quan nhanh chóng

– Giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngoại thương và thương mại đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:

+ Nếu nhập khẩu một lần: 01 bản chính;

+ Nếu nhập khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi nhập khẩu lần đầu.

– Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính.

– Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên;

– Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy.

– Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

– Danh mục máy móc, thiết bị: 01 bản chụp và xuất trình bản chính Danh mục máy móc, thiết bị để đối chiếu kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi trong trường hợp nhập khẩu nhiều lần.

– Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp.

– Hợp đồng bán hàng cho trường học, viện nghiên cứu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%: 01 bản chụp.

Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu bỉm trẻ em

star star star star star

5/5 (1 Review)

Phạm Văn Hậu

Quản lý

Phạm Văn Hậu là quản lý của Fagologistics, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hải quan, và dịch vụ vận chuyển quốc tế

Hỗ Trợ

0979087491 [email protected]

9:00 sáng - 8:00 tối

Chi Nhánh Phía Nam

VPGD 1: Ấp 1, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu.

VPGD 2: Đường Liên Cảng Cái Mép, KP Ông Trịnh, P.Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chi Nhánh Phía Bắc

VPGD P.401, Tòa N2C, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh xuân, Hà Nội.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Liên hệ với chúng tôi hoặc gửi thắc mắc của bạn (kèm tên công ty) qua email, hotline cũng như các hình thức trực tuyến khác để được tư vấn.

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất trong vòng 12 giờ kể từ lúc nhận email.

Xin cam kết về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Hãy khám phá và trãi nghiệm cùng chúng tôi. Xin cảm ơn

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN CÔNG TY

Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực, dichvulogistics.vn tự tin luôn là nguồn giải pháp tối tưu nhất cho khách hàng.

Công Ty Cổ Phần FAGOLOGISTICS Việt Nam
Chi Nhánh Phía Bắc: VPGD P.401, Tòa N2C, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh xuân, Hà Nội.
Chi Nhánh Phía Nam: VPGD 1: Ấp 1, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. VPGD 2: Đường Liên Cảng Cái Mép, KP Ông Trịnh, P.Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Copyright © 2021 fago logictis. All rights reserved. Designed By Fagogroup