Dịch vụ công ngành hải quan

Dịch vụ công ngành hải quan chính là ngành chiếm nhiệm vụ thực hiên kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, vận chuyển trái phép hang hóa qua biên giới. Tổ chức thực hiên pháp luật về thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu, kiến nghị các chủ trương, biện pháp quản lý của nhà nhà nước về hải quan với các hoạt đông xuất nhập khẩu. Vậy hình thức làm dịch vụ công hải quan ra sao? Cùng Dịch vụ Logistics tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Dịch vụ công ngành hải quan trực tuyến là gì?

Bám theo căn cứ tiêu chí đánh giá tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ được quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công ngành hải quan trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, quy đinh về mức độ đánh giá:

Dịch vụ công hải quan trực tuyến chính là dịch vụ về hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp bởi các tổ chức, cá nhân trên thị trường mạng. Qua đó các dịch vụ về hành chính công hải quan trực tuyến đều được thực hiện áp dụng với Chính phủ điện tử tại Việt Nam và được chia thành 4 mức độ như dưới đây:

Thủ tục làm công ngành hải quan hàng hóa

Thủ tục làm công ngành hải quan hàng hóa

+ Với mức độ 1: công thông tin điện tử có đầy đủ các thông tin về quy định thủ tục thực hiện các dịch vụ, giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện và chi phí thực hiện dịch vụ.

+ Với mức độ 2: ngoài thông tin đầy đủ của mức độ 1, thì công thông tin điện tử còn cho phép sử dụng tải các mẫu đơn hồ sơn để người sử dụng có thể in ra giấy, điền vào các mẫu form có sẵn.

+ Với mức độ 3: Không chỉ với mức độ 1 và các mẫu form có sẵn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, thì cổng thông tin điện tử còn cho phép sử dụng điển trực tiếp vào các form mẫu có sẵn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi đã điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Tất cả các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp các dịch vụ đều được thực hiện qua mạng.

+ Với mức độ 4: Ngoài các thông tin đầy đủ ở mức độ 1, mẫu đơn có sẵn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện với các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả để có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

Những loại thủ tục hải quan hành chính:

+ Thủ tục về xét miễn giảm thuế với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ việc nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo.

+ Thủ tục hải quan gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, và bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ với trường hợp bị thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh khi gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, khiến ngừng hoạt động do phải di dơi cơ sở sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của cơ quan nhà nước; không có khả năng nộp thuế đúng theo hạn do phía khách hàng đã hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phát sinh tại khoản 02 Chi cục Hải quan.

+ Thủ tục nộp dần tiền thuế, nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung với một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015 của Bộ tài chính với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cụ Hải quan trở nên thuộc 01 Cục.

+ Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng đã được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ Việt Nam.

+ Thủ tục về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (theo qui định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015).

+ Đăng ký danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu được miễn giảm thuế.

+ Thủ tục quyết toán việc xuất nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế là loại vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước và khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng.

+ Thủ tục cấp tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn giảm thuế và phiếu theo dõi trừ lùi.

+ Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC)

+ Thông báo phát hành Biên lai.

+ Thông báo kết quả hủy Biên lai.

+ Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan.

+ Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại.

+ Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế.

+ Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới.

Kiểm tra thủ tục công ngành hải quan hàng hóa

Kiểm tra thủ tục công ngành hải quan hàng hóa

+ Thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

+ Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương.

+ Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương.

+ Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai.

+ Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan.

+ Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất.

+ Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

+ Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

+ Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

+ Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công ngành Hải quan trực tuyến:

Việc chuẩn bị với các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để chính thức cho việc vận hành dịch vụ công ngành Hải quan trực tuyến, cùng với những lợi ích mang lại khi người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công hải quan trực tuyến như dưới đây:

Dịch vụ công ngành hải quản trực tuyến

Dịch vụ công ngành hải quản trực tuyến

+ Nhanh chóng, tiện lợi: dịch vụ công hải quan trực tuyến được hoạt động trên môi trường điện tử, người thực hiện và các doanh nghiệp đều có thể tương tác với dịch vụ công hải quan trực tuyến mọi nơi khi có kết nối internet và đặc biệt nhanh với tốc độ xử lý của hệ thống.

+ Hiện đại: tất cả các TTHT đều được công khai trên mạng, về chi phí giao dịch, hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan hải quan.

+ Độ phủ rộng: gồm toàn bộ các thủ tục hành chính đều được áp dụng với tất cả các Cụ hải quan trên toàn quốc.

+ Tương tác đa chiều: tương tác giữa các người dân, doanh nghiệp với cơ quan Hải quan; tương tác giữa hải quan các cấp; tương tác giữa cán bộ hải quan từ lãnh đạo tới công chức,…

+ Công khai và minh bạch: toàn bộ hoạt động của dịch vụ công hải quan trực tuyến đều được công khai một cách minh bạch trên mạng, cụ thể hóa về các tuyên ngôn rõ rang của ngành hải quan.

+ Giảm tải các áp lực công việc, giúp giải quyết công việc trở nên nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn cho cơ quan hải quan.

+ Góp thêm phần đảnh mạnh về cải cách hành chính: khi thực hiện các dịch vụ công hải quan trực tuyến sẽ góp thêm phần đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo ra lợi nhuận cho người dân và doanh nghiệp.

+ Tránh các tệ nạn tham nhũng, quan liêu và phiền hà.

Xem thêm: Thủ tục hải quan với mỹ phẩm nhập khẩu.

star star star star star

5/5 (1 Review)

Phạm Văn Hậu

Quản lý

Phạm Văn Hậu là quản lý của Fagologistics, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hải quan, và dịch vụ vận chuyển quốc tế

Hỗ Trợ

0979087491 [email protected]

9:00 sáng - 8:00 tối

Chi Nhánh Phía Nam

VPGD 1: Ấp 1, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu.

VPGD 2: Đường Liên Cảng Cái Mép, KP Ông Trịnh, P.Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chi Nhánh Phía Bắc

VPGD P.401, Tòa N2C, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh xuân, Hà Nội.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Liên hệ với chúng tôi hoặc gửi thắc mắc của bạn (kèm tên công ty) qua email, hotline cũng như các hình thức trực tuyến khác để được tư vấn.

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất trong vòng 12 giờ kể từ lúc nhận email.

Xin cam kết về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Hãy khám phá và trãi nghiệm cùng chúng tôi. Xin cảm ơn

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN CÔNG TY

Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực, dichvulogistics.vn tự tin luôn là nguồn giải pháp tối tưu nhất cho khách hàng.

Công Ty Cổ Phần FAGOLOGISTICS Việt Nam
Chi Nhánh Phía Bắc: VPGD P.401, Tòa N2C, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh xuân, Hà Nội.
Chi Nhánh Phía Nam: VPGD 1: Ấp 1, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. VPGD 2: Đường Liên Cảng Cái Mép, KP Ông Trịnh, P.Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Copyright © 2021 fago logictis. All rights reserved. Designed By Fagogroup