Thủ tục hải quan chuyển phát nhanh

Hiện bạn đang cầm tìm hiểu về thủ tục hải quan chuyển phát nhanh quốc tế, để làm thông quan hàng hóa cho công ty mình? Hay đơn giản, bạn chỉ cần tìm hiểu về quy trình để biết cách phối hợp với các đơn vị làm thủ tục hải quan cho thuận lợi? Hãy cùng Dịch vụ Logistics tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé.

Chuyển hàng phát nhanh là gì?

Hàng hóa được chuyển phát nhanh là loại hàng hóa của chủ hàng thuê các công ty chuyên trong lĩnh vực chuyển phát, bưu điện nhằm đảm bảo khâu nhận vận chuyển. Tất cả các công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh là đơn vị nhận vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, thư từ, tài liệu,…. Từ địa điểm này tới địa điểm khác trong một khoảng thời gian nhất định. Đây gọi là chuyển phát nhanh với hàm ý là dịch vụ chuyển phát có yếu tố về thời gian và có độ tin cậy cao.

Trong quá trình chuyển phát nhanh có một số loại mặt hàng được quy định rõ ràng về cân nặng tối đa, chiều dài tối đa và đặc biệt là có quy định riêng với những mặt hàng nhạy cảm như: hàng cấm, hàng quý hiếm,…..

Hàng chuyển phát nhanh gồm có cả hàng thư tín, tài liệu, hàng hóa,…. Ở bài viết này chúng tôi chủ yếu nói về thủ tục chuyển phát nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Hàng hóa cần làm thủ tục chuyển phát nhanh

Hàng hóa cần làm thủ tục chuyển phát nhanh

Những quy định về thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh:

+ Tại Điều 1 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg về mức giá hàng hóa nhập khẩu khi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đều được miễn phí vận chuyển cần có: giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống và được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, còn với giá trị trên 1 triệu đồng cần phải nộp thuế theo đúng quy định hiện hành.

+ Tại điểm B khoản 5 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã quy định về mức miễn thuế với các loại hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

+ Tại thông tư 191/2015/Tt-BTC đã quy định về thủ tục hải quan với các loại hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Đối tượng áp dụng:

+ Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận chuyển phát nhanh.

+ Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp chuyển phát nhanh.

+ Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm kiểm tra hải quan tập trung với các mặt hàng hóa chuyển phát nhanh.

+ Các cơ quan hải quan, công chức hải quan.

Địa điểm làm thủ tục hải quan:

+ Tại chi cục Hải quan cửa khẩu.

+ Tại chi cục Hải quan quản lý địa điểm kiểm tra hải quan tập trung với hàng hóa chuyển phát nhanh đáp ứng mọi điều kiện quy định.

+ Chi cục hải quan quản lý hàng hóa theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất gửi qua doanh nghiệp chuyển phát nhanh được thực hiện quy định tại Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (dưới đây gọi là Thông tư số 38/2015/TT-BTC).

Làm thủ tục hải quan nhanh chóng

Làm thủ tục hải quan nhanh chóng

Khai báo hải quan:

Đối với người khai hải quan:

+ Doanh nghiệp chuyển phát nhanh;

+ Chủ hàng;

+ Người được chủ hàng ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh;

+ Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa;

+ Đại lý hải quan không phải doanh nghiệp chuyển phát nhanh.

Đối với doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai hải quan bằng;

+ Phương thức điện tử;

+ Tờ khai hải quan giấy trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (dưới đây gọi là Hệ thống) không thực hiện được giao dịch điện tử, khai hải quan;

+ Tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại đối với trường hợp hàng hóa quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Quyết định của người khai hải quan:

Người khai hải quan quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này được thực hiện khai tờ khai hải quan giấy đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (dưới đây gọi là Nghị định số 08/2015/NĐ-CP).

Kiểm kê hàng hóa làm thủ tục hải quan chuyển phát nhanh

Kiểm kê hàng hóa làm thủ tục hải quan chuyển phát nhanh

Quy định về phân loại hàng hóa:

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh căn cứ vào chứng từ thương mại hoặc chứng từ vận tải (trường hợp không có chứng từ thương mại) của hàng hóa để thực hiện chia nhóm hàng hóa như sau:

Hàng hóa nhập khẩu được chia nhóm như sau:

+ Nhóm 1: Hàng hóa nhập khẩu là tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại;

+ Nhóm 2: Hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành;

+ Nhóm 3: Hàng hóa nhập khẩu không thuộc điểm a, điểm b Khoản này.

Hàng hóa xuất khẩu được chia nhóm như sau:

+ Nhóm 1: Hàng hóa xuất khẩu là tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại;

+ Nhóm 2: Hàng hóa xuất khẩu có trị giá dưới năm triệu đồng Việt Nam (5.000.000 đồng) và không có thuế xuất khẩu, trừ hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu hoặc thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành;

+ Nhóm 3: Hàng hóa xuất khẩu không thuộc điểm a, điểm b Khoản này.

Thủ tục khai báo hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh:

Hồ sơ làm hải quan:

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC cụ thể:

+ Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này là Bản lược khai hàng hóa và Tờ khai tài liệu chứng từ không có giá trị thương mại (dưới đây gọi là Tờ khai tài liệu, chứng từ) theo Mẫu số HQ 01-TKTLCT Phụ lục I ban hành kèm Thông tư này.

+ Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư này hồ sơ hải quan bao gồm:

  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp hoặc Tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư này;
  • Vận tải đơn (chỉ yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu vận tải bằng đường bộ);
  • Hóa đơn thương mại (nếu có).

+ Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư này quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Dịch vụ làm thủ tục hải quan chuyên nghiệp

Dịch vụ làm thủ tục hải quan chuyên nghiệp

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh:

Thủ tục được quy định tại Thông tư 191/2015/Tt-BTC và Thông tư 38/2015/TT-BTC. Trong đó với hồ sơ hải quan cho hàng nhập khẩu gồm: Tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại điện tử, kiểm tra chuyên ngành,….

Dịch vụ thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh:

Bạn đang cần tìm đơn vị làm dịch vụ thủ tục Hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh tại sân bay Hà Nội, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất bạn hãy gửi yêu cầu báo giá tới chúng tôi, sẽ nhận được phản hồi nhanh chóng.

Bên cạnh đó với các chứng từ mà khách hàng cần chuẩn bị trước đối với hàng hóa nhập khẩu như dưới đây:

+ Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

+ Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List)

+ Vận đơn hàng không (Airway Bill)

+ Hóa đơn phí dịch vụ chuyển phát nhanh

+ Giấy giới thiệu có ký tên đóng dấu của doanh nghiệp.

+ Các chứng từ khác có liên quan: Chứng nhận C/O (chứng nhận xuất xứ), catalog, tài liệu giới thiệu kỹ thuật,…..

Trên đây là những thông tin cần thiết về làm thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh, mong rằng với những chia sẻ này của chúng tôi giúp bạn có được những thông tin bổ ích nhất. Nếu bạn còn vấn dề gì thắc mắc hãy liên hệ ngay tới chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Xem thêm:

star star star star star

5/5 (1 Review)

Phạm Văn Hậu

Quản lý

Phạm Văn Hậu là quản lý của Fagologistics, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hải quan, và dịch vụ vận chuyển quốc tế

Hỗ Trợ

0979087491 [email protected]

9:00 sáng - 8:00 tối

Chi Nhánh Phía Nam

VPGD 1: Ấp 1, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu.

VPGD 2: Đường Liên Cảng Cái Mép, KP Ông Trịnh, P.Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chi Nhánh Phía Bắc

VPGD P.401, Tòa N2C, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh xuân, Hà Nội.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Liên hệ với chúng tôi hoặc gửi thắc mắc của bạn (kèm tên công ty) qua email, hotline cũng như các hình thức trực tuyến khác để được tư vấn.

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất trong vòng 12 giờ kể từ lúc nhận email.

Xin cam kết về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Hãy khám phá và trãi nghiệm cùng chúng tôi. Xin cảm ơn

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN CÔNG TY

Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực, dichvulogistics.vn tự tin luôn là nguồn giải pháp tối tưu nhất cho khách hàng.

Công Ty Cổ Phần FAGOLOGISTICS Việt Nam
Chi Nhánh Phía Bắc: VPGD P.401, Tòa N2C, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh xuân, Hà Nội.
Chi Nhánh Phía Nam: VPGD 1: Ấp 1, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. VPGD 2: Đường Liên Cảng Cái Mép, KP Ông Trịnh, P.Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Copyright © 2021 fago logictis. All rights reserved. Designed By Fagogroup