Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Hiện nay, với lĩnh vực làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ là một trong những hình thức được nhiều người đặc biệt quan tâm trong suốt quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Vậy thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện như thế nào? Cùng Dịch vụ Logistics tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Và ý nghĩa như thế nào?

+ Định nghĩa thủ tục nhập khẩu tại chỗ:

Xuất khẩu tại chỗ là giao hàng tại chỗ, tức là hàng được giao trên lãnh thổ Việt Nam mà không cần xuất ra nước ngoài. Có thể hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là hàng hoá sau khi được sản xuất thì được giao cho một doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo yêu cầu của thương nhân nước ngoài.

+ Lợi ích của xuất nhập khẩu tại chỗ:

 • Là giao hàng tại chỗ, trên lãnh thổ Việt Nam, thay vì phải chở ra nước ngoài như xuất khẩu thông thường hay nhập khẩu từ nước ngoài mà chúng ta vẫn thấy.
 • Hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và được hưởng nhiều ưu đãi về thuế.
Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại chỗ

Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại chỗ

Loại hình xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ.

Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ bao gồm có 3 loại:

– Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

– Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

– Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Quy định đối với loại hình xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ.

+ Căn cứ pháp lý.

 • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC – Điều 86 & 16
Làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại chỗ

Làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại chỗ

+ Hồ sơ hải quan

Hồ sơ hải quan được quy định chi tiết tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cơ bản gồm các chứng từ:

 • Tờ khai hải quan
 • Hợp đồng mua bán
 • Hóa đơn thương mại, hoặc hóa đơn GTGT (với DN trong nội địa xuất vào Khu chế xuất)
 • Chứng từ vận tải
 • Kiểm tra chất lượng (nếu hàng thuộc diện phải kiểm tra)
 • Chứng từ khác (nếu có)…

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình.

2. Trình tự thực hiện:

+ Đối với người xuất khẩu:

 • Bước 1: Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu;
 • Bước 2: Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;
 • Bước 3: Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.

+ Đối với người nhập khẩu

 • Bước 1: Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Phần ghi chú” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;
 • Bước 2: Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại chỗ

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại chỗ

+ Đối với cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu:

 • Bước 1: Theo dõi những tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;
 • Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả phân luồng của Hệ thống.
 • Bước 3: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan

Thời hạn làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.

Xem thêm: Quy trình xuất nhập khẩu tại chỗ và điều kiện mở tờ khai