Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ ở Bắc Ninh

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ ở Bắc Ninh là một trong những khâu quan trọng và khá phức tạp trong các chuỗi xuất nhập khẩu hàng hóa, nhằm hoàn thành việc giao hàng nhanh, chính xác, không phát sinh chi phí. Đối với việc làm thủ tục xuất nhập khẩu hải quan tại KCN Bắc Ninh thì yêu cầu phải nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ là gì?

Xuất nhập khẩu tại chỗ chính là việc giao hàng tại chỗ, hãy chính xác là giao hàng tại lãnh thổ Việt Nam mà không phải xuất ra nước ngoài. Có thể hiểu theo một cách đơn giản nhất là những loại hàng hóa sau khi đã được giao tới một doanh nghiệp khác tại thị trường Việt Nam theo yêu cầu của bên thương nhân.

+ Lợi ích của xuất nhập khẩu tại chỗ:

– Là giao hàng tại chỗ, trên lãnh thổ Việt Nam, thay vì phải chở ra nước ngoài như xuất khẩu thông thường hay nhập khẩu từ nước ngoài mà chúng ta vẫn thấy.

– Hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và được hưởng nhiều ưu đãi về thuế.

Công cuộc làm thủ tục hải quan tại Bắc Ninh

Công cuộc làm thủ tục hải quan tại Bắc Ninh

+ Những loại hình xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ:

Gồm có 3 loại hàng hóa được xuất nhập khẩu tại chỗ như sau:

– Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

– Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

– Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Quy định đối với những loại hình xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ:

1 – Căn cứ theo pháp lý:

– Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC – Điều 86 & 16

2 – Hồ sơ hải quan:

Hồ sơ hải quan được quy định chi tiết tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cơ bản gồm các chứng từ:

Tờ khai hải quan

– Hợp đồng mua bán

– Hóa đơn thương mại, hoặc hóa đơn GTGT (với DN trong nội địa xuất vào Khu chế xuất)

– Chứng từ vận tải.

– Kiểm tra chất lượng (nếu hàng thuộc diện phải kiểm tra)

– Chứng từ khác (nếu có)…

XEM THÊM:  DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN, THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU CỦA FAGOLOGISTICS

Hướng dẫn làm thủ tục hải quan tại Bắc Ninh

Hướng dẫn làm thủ tục hải quan tại Bắc Ninh

3 – Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

+ Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình.

+ Trình tự thực hiện:

B1, Đối với người xuất khẩu:

+ Bước 1: Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu;

+ Bước 2: Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;

+ Bước 3: Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.

Quy trình làm thủ tục hải quan tại chô ở Băc Ninh

Quy trình làm thủ tục hải quan tại chô ở Băc Ninh

B2, Đối với người nhập khẩu

+ Bước 1: Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Phần ghi chú” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;

+ Bước 2: Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;

B3, Đối với cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu:

+ Bước 1: Theo dõi những tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;

+ Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả phân luồng của Hệ thống.

+ Bước 3: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan

4- Thời hạn làm thủ tục hải quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.

Xem thêm: Những bước làm thủ tục hải quan chi tiết