Thủ tục nhập khẩu dao cạo râu loại không sử dụng điện

Thủ tục nhập khẩu dao cạo râu với loại không sử dụng điện đều phải áp dụng theo Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài Chính. Trong đó với mã hồ sơ được áp dụng theo mã HS quy tắc 3b có mã là: 8212.

Về quản lý chuyên ngành

– Căn cứ Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu được quy định tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì hàng hóa thuộc nhóm 82.12 “Dao cạo và lưỡi dao cạo (kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải)” đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Như vậy, nếu hàng hóa công ty bạn chuẩn bị nhập khẩu không thuộc đối tượng trên thì được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

– Căn cứ Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương “Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa” thì hàng hóa thuộc nhóm 82.12 “Dao cạo và lưỡi dao cạo (kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải)” thuộc diện tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Thủ tục nhập khẩu dao cạo râu không chạy điện

Thủ tục nhập khẩu dao cạo râu không chạy điện

Mã hồ sơ (HS):

– Để xác định mã HS của hàng hóa, bạn đọc cần căn cứ vào:

+ Tài liệu kỹ thuật, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng… của hàng hóa;

+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;

+ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính;

+ Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27/06/2017  để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.

Cụ thể về mã HS code của dao cạo râu không sử dụng điện doanh nghiệp tham khảo nhóm: 8212

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính thì dao cạo được định danh tại nhóm 82.12 “Dao cạo và lưỡi dao cạo (kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải)”. Với mặt hàng dao cạo tóc, bạn đọc có thể tham khảo mã HS 8212.10.00.

XEM THÊM:  DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN, THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU CỦA FAGOLOGISTICS

Dao cạo râu không chạy điện cần làm thủ tục nhập khẩu

Dao cạo râu không chạy điện cần làm thủ tục nhập khẩu

Mã HSMô tả hàng hóaThuế XK
82121000– Dao cạo20
821220– Lưỡi dao cạo an toàn, kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải:
82122010– – Lưỡi dao cạo kép20
82122090– – Loại khác20
82129000– Các bộ phận khác17

– Để xác định chính xác mã HS của hàng hóa, trước khi làm thủ tục hải quan công ty bạn có thể gửi hồ sơ tới Tổng cục Hải quan để xin xác định trước mã số hàng hóa. Thủ tục xin xác định trước mã HS của hàng hóa được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Chương I Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” như sau: “Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

  1. a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;
  2. b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.”

Làm thủ tục nhập khẩu dao cạo râu không chạy điện an toàn

Làm thủ tục nhập khẩu dao cạo râu không chạy điện về Việt Nam an toàn

Thủ tục nhập khẩu dao cạo râu:

Dao cạo râu không sử dụng điện cũng không danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành hay xin giấy phép nên doanh nghiệp nhập khẩu bình thường.

– Thủ tục hải quan: Bạn đọc tham khảo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.

– Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Điều 16 Mục 2 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.

Hồ sơ hải quan nhập khẩu băng chuyền theo khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC).

Bộ hồ sơ cơ bản gồm:

Tờ khai hải quan nhập khẩu

– Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)

– Bill of Lading

– CO nếu có

– Các chứng từ khác (nếu có).

Qua bài này bạn đã biết về thủ tục nhập khẩu dao cạo râu không sử dụng điện rồi đúng không nào. Trong quá trình làm giấy tờ hồ sơ, hoặc có vấn đề gì thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp tới dichvulogistics.vn được giải đáp chi tiết cụ thể nhất.

Xem thêm: Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu