Thủ tục nhập khẩu cờ lê, mỏ lết

Dịch vụ Logistics chuyên trong lĩnh vực thủ tục nhập khẩu cờ lê, mỏ lết với tất cả các dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả, thông tin chính xác theo quy định nhà nước.

1. Xác định mã số hồ sơ:

Việc xác định mã HS chuẩn xác là một trong những việc quan trọng đầu tiên khi tiến hành khai hải quan nhập khẩu bất cứ mặt hàng gì.

Căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27/06/2017  để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.

Hồ sơ code cờ lê, mỏ lết tham khảo phân nhóm: 8204

2. Thủ tục nhập khẩu:

Theo quy định hiện hành, cờ lê, mỏ lết không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, vì vậy, công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định.

Mặt hàng cờ lê, mỏ lết cũng không thuộc danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành hay xin giấy phép nên doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu bình thường.

Hồ sơ hải quan nhập khẩu sẽ theo khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC).

XEM THÊM:  DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN, THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU CỦA FAGOLOGISTICS

Làm thủ tục nhập khẩu cờ lê, mỏ lết

Làm thủ tục nhập khẩu cờ lê, mỏ lết

Bộ hồ sơ cơ bản gồm:

Tờ khai hải quan nhập khẩu

– Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)

– Bill of Lading

– C/O nếu có

– Các chứng từ khác (nếu có)

Trên đây là những thông tin về làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu cờ lê, mỏ lết được Dichvulogistics.vn đã tổng hợp lại, chắc chắn với những thông tin này sẽ mang lại thông tin bổ ích nhất cho bạn trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu máy hút bụi công nghiệp