Thủ tục khai báo hàng hóa vào khu chế xuất

Hiện nay, Nhà nước ta đang có các quy định khác nhau với từng loại hàng hóa về thủ tục khai báo hàng hóa vào khu chế xuất. Bên cạnh đó, nhà nước cũng quy định rõ ràng về trách nhiệm của từng bên, từng doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và chi cục hải quan. Hồ sơ để làm thủ tục khai báo hải quan gồm những gì? Cùng Dịch vụ Logistics tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quy định về các thủ tục khai hải quan hàng hóa vào khu chế xuất:

Theo quy định tại điểm D, khoản 3 Điều 45, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 05/12/2010 của Bộ Tài chính, Thủ tục hải quan với những loại hàng hóa nội địa tại khu chế xuất được thực hiện như dưới đây:

Với những loại hàng hóa doanh nghiệp nội đại bán cho các khu chế xuất, thì các doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa cần làm thủ tục hải quan theo từng bước và sử dụng về tờ khai hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại chỗ.

Thủ tục khai báo hải quan hàng hóa vào khu chế xuất

Thủ tục khai báo hải quan hàng hóa vào khu chế xuất

Hồ sơ kê khai hải quan bao gồm những nội dung như dưới đây:

+ Tờ khai xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ: gồm 4 bản chính.

+ Với bên xuất khẩu: hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các loại hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam. Còn với bên nhập khẩu: hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định nhận hàng hóa tại Việt Nam. Riêng với hợp đồng thuê, mượn thì cần 1 bản sao.

+ Hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp xuất nhập khập cần lập 1 bản sao.

+ Cùng với các loại giấy tờ có liên quan khác theo quy định với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ:

+ Với trách nhiệm của doanh nghiệp xuất khẩu:

 • Gồm 4 tờ khai kê khai hải quan đầy đủ với các tiêu chí danh cho doanh nghiệp xuất khẩu, ký tên và đóng dấu.
 • Nộp 4 tờ hải quan, hàng hóa cùng với hóa đơn giá trị gia tăng (Liên giao cho bên mua, trên hóa đơn có ghi đầy đủ tên doanh nghiệp nhập khẩu, tên thương nhân nước ngoài) cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

+ Với trách nhiệm của các doanh nghiệp nhập khẩu:

 • Khi đã nhận đủ 4 tờ khai hải quan từ doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu cần khai đầy đủ các tiêu chí cho doanh nghiệp của mình trên 4 tờ khai hải quan.
 • Khi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa tại chỗ giao hàng tới nơi thì doanh nghiệp nhập khẩu nhận và cần bảo quản hàng hóa đến khi Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ và hoàn thành quyết định về hình thức cũng như về mức độ kiểm tra hải quan hàng hóa.
 • Với những trường hợp hàng hóa thuộc vào diện miễn kiểm tra thực tế thì các doanh nghiệp nhập khẩu đều được đưa vào sản xuất; với những hàng hóa thuộc diện cần phải kiểm tra thực tế thì cần đợi sau khi đã kiểm tra xong thì mới tiến hành đưa vào sản xuất.
 • Nộp hồ sơ hải quan cùng với mẫu hàng hóa nhập khẩu tại chỗ cho các Chi cục hải quan tại nơi làm thủ tục nhập khẩu để tiến hành việc làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ về quy định, đúng với từng loại hình nhập khẩu.
 • Khi đã xong thủ tục nhập khẩu tại chỗ, thì doanh nghiệp nhập khẩu cần lưu 1 bản tờ khai và 2 bản thời khai còn lại dành cho doanh nghiệp xuất khẩu.
Kiểm tra hàng hóa trong khu chế xuất

Kiểm tra hàng hóa trong khu chế xuất

+ Về trách nhiệm của Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ:

 • Cần tiếp nhận, xử lý tờ khai, quyết định về hình thức và mức độ kiểm tra theo đúng quy định của Nhà nước phù hợp với từng loại hình hàng hóa. Việc kiểm tra tính thuế theo đúng quy định hiện hành với các loại hàng hóa nhập khẩu, cần niêm phong kỹ lượng mẫu giao cho doanh nghiệp để tự bảo quản để khi cần thì xuất trình cho cơ quan hải quan.
 • Kiểm tra loại hàng hóa với trường hợp hàng hóa phải kiểm tra;
 • Xác nhận việc thực hiện thủ tục hải quan, ký tên, đóng dấu công chức vào các tờ khai;
 • Lưu lại 1 bản tờ khai cùng với chứng từ doanh nghiệp cần nộp, còn lại cần phải trả cho doanh nghiệp nhập khẩu 3 tờ khai cùng với các chứng từ có liên quan khác.
 • Phải có văn bản thông báo cho cơ quan thuế thực hiện trực tiếp việc quản lý doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ để tiện cho việc theo dõi, thông báo với Chi cục Hải quan để làm thủ tục nhập khẩu.

Đối với những trường hợp cả hai doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ cùng doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ làm thủ tục tại một Chi cục Hải quan ký xác nhận ở cả phần hải quan làm thủ tục xuất khẩu và phần hải quan làm thủ tục nhập khẩu.

Với những sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ kinh doanh nội địa thì thủ tục hải quan cần được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ tài chính chứa không được thực hiện theo hướng dẫn như ở trên.

Bởi vậy, các quy định về thủ tục bán hàng, xuất nhập khẩu vào khi chế xuất được quy định khác nhau với mỗi loại hàng hóa cũng như về trách nhiệm của bên xuất khẩu và bên nhập khẩu. Doanh nghiệp cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng về các quy định làm thủ tục cùng với giấy tờ khai hải quan để tránh tình trạng mất thời gian làm thủ tục của cả hai bên nhập khẩu và xuất khẩu cũng như về thời gian hàng tổn để giữa lâu sẽ gây ra tốn kém.

Xem thêm: Làm thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu thương mại