Những Lưu ý khi làm thủ tục hải quan hàng hóa

Một số sai sót cần lưu ý khi làm thủ tục hải quan được chi cục hải quan Đồng Nai đã tổng hợp lại gửi đến Dichvulogistics.vn, để các doanh nghiệp chủ động rà soát và khắc phục.

Về việc khai báo thủ tục hải quan, cục hải quan Đồng Nai đã khuyến cáo tất cả các doanh nghiệp nên chủ động rà xoát và chuẩn bị tất cả các chứng từ, hồ sơ hải quan có liên quan; tất cả các tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật quản lý chất lượng hàng hóa,… có liên quan tới hàng hóa nhập khẩu phụ thuộc vào danh mục cần phải có giấy phép đáp ứng về yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn của kỹ thuật khai báo hải quan chính xác và đầy đủ nhất.

Các doanh nghiệp phải thường xuyên đối chiếu, kiểm tra hồ sơ, chứng từ khai báo hải quan để khai báo chính xác về các mặt hàng hóa, chủng loại, số lượng và chất lượng, mã số,…. Theo các quy định đối với tất cả các hàng hóa xuất, nhập khẩu. Trong những trường hợp chưa rõ về bản chất hay chưa đủ về thông tin để áp mã số thuế, thì doanh nghiệp vẫn có thể đề nghị với Cục hải quan tại nơi làm thủ tục xem trước hàng hóa hoặc đề nghị về tổng cục hải quan để xác định về mã số thuế trước khi tiến hành khai báo hải quan.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần đối chiếu, kiểm tra về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách thuế hay các thông tin hàng hóa đã được khai báo,… để kịp thời khai báo bổ sung về thời gian đã được quy định khi có phát hiện sai sót hay nhầm lẫn.

Đối với việc khai báo hồ sơ, báo cáo thuế, doanh nghiệp cần chủ động ra soát tất cả các loại hồ sơ, báo cáo thuế về các phát sinh cần phải nộp với các loại hồ sơ, báo cáo để khai báo chính xác và nộp lại cho cơ quan hải quan trong suốt thời gian được quy định; và đồng thời ra soát, đối chiếu về số liệu báo cáo và quyết toán tình hình việc sử dụng nguyên liệu, vật tư khi nhập khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu của người khai hải quan, người nọp thuế đã được khai báo để tự phát hiện và khai báo bổ sung kịp thời mỗi khi có sai sót, hay không phù hợp về số liệu trong thời gian không được quá 60 ngày tính từ ngày nộp báo cáo.

XEM THÊM:  DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN, THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU CỦA FAGOLOGISTICS

Lưu ý khi làm thủ tục hải quan hàng hóa

Lưu ý khi làm thủ tục hải quan hàng hóa

Đối với việc sử dụng, quản lý hàng hóa đều phụ thuộc vào diện miễn thuế, doanh nghiệp cần phải theo dõi, quản lý và sử dụng đúng với mục đích hàng hóa thuộc vào đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét về miễn thuế đã được khai báo; kịp thời việc khai báo với cơ quan hải quan trước khi chuyển đổi về mục đích khi sử dụng. Và bên cạnh đó, cần tổ chức về quản lý, theo dõi xuất – nhập – tổng nguyên liệu, các vật tư, sản phẩm có liên quan tới sổ sách kế toán theo các quy định và theo các nguồn nhập khẩu hoặc hàng hóa trong nước. Dựa vào cơ sơ đỏ, cần xác định chính xác, định mức thực tế về các nguyên liệu, vật tư phù hợp nhất về số liệu đã được khai báo trên các tờ khai hải quan.

Các doanh nghiệp cần thực hiện và hoàn thành đầy đủ các loại thủ tục về việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; các loại phế liệu, phế phẩm; sản phẩm gia công; các loại máy móc thiết bị thuê mượn đúng vào thời hạn và phương án đưa ra xử lý của hợp đồng gia công; khai báo và nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường trước khi tiêu thụ hàng nội địa phế liệu, phế phẩm có phát sinh trong sản xuất các loại hình nhập hàng sản xuất, hàng xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

Trên đây là những thông tin cần lưu ý khi khi làm thủ tục hải quan, được dịch vụ Logistics đã chia sẻ để bạn tránh gặp phải những sai sót này. Nếu trong quá trình làm thủ tục hải quan còn gặp vấn đề gì vướng mắc hãy liên hệ ngay tới chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Xem thêm: Miễn thuế một số mặt hàng phục vụ chống dịch virus Corona