Giấy phép lưu hành tự do hàng hóa

Giấy phép lưu hành tự do hàng hóa (CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu hàng hóa cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa có ghi trong CFS nhằm chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại các nước xuất khẩu.

Tại sao cần giấy phép lưu hành tự do?

+ Dự vào CFS, nước nhập khẩu sẽ nắm bắt được chất lượng sản phẩm nhập khẩu vào nước của họ, và đồng thời doanh nghiệp xuất khẩu sẽ dễ dàng xuất khẩu hàng hóa vào nước khác.

+ Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu yêu cầu phải có CFS để làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu yêu cầu cần phải có CFS do cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể.

Xem thêm: Tờ khai hải quan là gì? Cách ghi tiêu thức trong tờ khai hải quan

Hồ sơ xin giấy phép lưu hành tự do:

+ Đơn đề nghị cấp CFS (Phụ lục IV Quyết định 10/2010/QĐ-TTg).

+ Bản sao đạt tiêu chuẩn công bố áp dụng với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện trên nhãn hàng hóa, trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu có kèm theo sản phẩm, hàng hóa.

+ Giấy tờ khác thùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS.

Giấy phép lưu hành tự do hàng hóa

Giấy phép lưu hành tự do hàng hóa

Cơ quan có thẩm quyền cấp CFS: được quy định tại Phụ lục I Quyết đinh 10/QĐ-TTg như:

Bộ Y tế: có thẩm quyền cấp CFS cho thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, nước khoáng thiên nhiên; thuốc lá điếu; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Thuốc, mỹ phẩm; Trang thiết bị y tế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý CFS đối với các sản phẩm: Giống cây trồng, giống vật nuôi; nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; gia súc, gia cầm, vật nuôi; Vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; phân bón; thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; Sản phẩm trong nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản, vận chuyển nông sản, lâm sản, thủy sản, muối…được quy định cụ thể tại Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT.

Bộ Công Thương: Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; Sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật; Sản phẩm, hàng hóa khác không thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, cơ quan.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do có hiệu lực 02 năm kể từ ngày cấp.