Cục hải quan đã ra chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19

Hiện nay, với chính sách của Cục Hải quan đã đưa ra, các doanh nghiệp có thể làm thủ tục hải quan qua mạng mùa dịch COVID-19 này.

1. Cục hải quan đã ra chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19:

Tất cả các chi cục hải quan cửa khẩu, các lực lượng kiểm soát hải quan thuộc vào Cục hải quan trên cả nước đã tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra rà soát, xử lý với những hành vi xuất lậu hoặc vận chuyển trái phép các loại khẩu trang y tế thông qua biên giới trong mùa dịch bệnh.

Vào ngày 19-3, tại Cục hải quan Tp.HCM đã cho biết, hiện tại đây dang xây dựng với nhiều kich bản để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trụ sở cục và các đơn vị thuộc và trực thuộc nhằm đảm bảo về hoạt động làm việc, tạo ra sự thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thông suốt.

Trong trường hợp xấu nhất, để không bị gián đoạn các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, Cục hải quan Tp.HCM đã chuẩn bị sẵn tất cả các kịch bản được thành lập đơn vị đã chiến khi đã có một bộ phận hoặc một chi cục hải quan đang bị phong tỏa dịch bệnh.

Cục hải quan kiểm kê hàng mùa COVID-19

Cục hải quan kiểm kê hàng mùa COVID-19

2. Mùa COVID-19 doanh nghiệp có thể làm thủ tục hải quan qua mạng:

Hiện nay, tại các Cục hải quan thành phố cũng đang làm tốt với tất cả các công việc kiểm soát thủ tục hải quan với tất cả các mặt hàng hóa khẩu trang xuất khẩu, triển khai trong việc thực hiện nghị quyết của Chính phủ trong việc áp dụng về chế độ cấp giấy phép xuất khẩu với các mặt hàng khẩu trang y tế trong thời gian phòng dịch bệnh COVID-19.

Cục hải quan đã ra chỉ đạo với tất cả các chi cục hải quan cửa khẩu, các lực lượng kiểm soát hải quan phải tăng cường trong việc kiểm tra, rà soát, xử lý với những hành vi xuất lạu hoặc vận chuyển trái phép khẩu trang y tế thông qua biên giới.

Bên cạnh các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh, để đồng hành cùng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong thời gian dịch bệnh này, Cục hải quan thành phố đã đẩy mạnh tất cả các biện pháp tạo ra sự thuật lợi nhất cho doanh nghiệp, xây dựng về hệ thống hỗ trợ thông minh, nhằm giải quyết các công việc trực tuyến, hạn chế các thủ tục giấy tờ, hạn chế việc phải đến trụ sở để làm việc của cơ quan hải quan.

Trong thời gian này hạn chế việc đi lại, tránh tiếp xúc các dịch bệnh lây lan, Cục hải quan cũng khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc làm thủ tục hải quan thông quan mạng bằng tất cả các chương trình nghiệp vụ của hải quan, với hệ thống dịch vụ công trực tuyến, thanh toán tiền thuế 24/7 thông qua hệ thống ngân hàng,….

Tại các khu vực nhà ga, sân bay Tân Sơn Nhất và tại các đơn vị trực thuộc, Hải quan Tp.HCM đã phối hợp với các đơn vị cảng vụ, an ninh, cơ quan để kiểm dịch thực hiện với việc triển khai phòng, ngừa, chống dịch coronam trong suốt quá trình giải quyết các thủ tục hải quan với những khách hàng nhập khẩu và các doanh nghiệp.

Đây là những chỉ thị của Cục hải quan về việc làm thủ tục hải quan qua mạng trong thời gian dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp, nhằm tránh tình trạng bị lây lan dịch bệnh.

Xem thêm: Hai loại mặt hàng nào được vận chuyển bằng container?