Danh sách chi cục Hải quan Lạng Sơn

Dichvulogistics.vn tổng hợp về các chi cục hải quan Lạng Sơn để Quý khách hàng tiện trong việc tìm kiếm các thông tin như: địa chỉ, tên, số điện thoại,… để bạn tiện dùng trong việc làm giấy tờ như: mở tờ khai hải quan, kiểm tra sau thông quan, tham vấn thông tin,…

1.Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị

Địa chỉ: xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3852027

Fax: 025.3851318

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị

Xem thêm:

          Danh sách chi cục hải quan Điện Biên

          Danh mục chi cục Hải quan Lào Cai

          Danh sách các chi cục Hải quan Hà Nội

          Danh sách chi cục hải quan tại thành phố Hải Phòng

2. Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

Địa chỉ: xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3851124

Fax: 025.3851506

Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

3. Chi cục Hải quan Tân Thanh

Địa chỉ: xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3888217

Fax: 025.3888406

Chi cục Hải quan Tân Thanh

Chi cục Hải quan Tân Thanh

4. Chi cục Hải quan Cốc Nam

Địa chỉ: xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3851310

Fax: 025.3851344

Chi cục Hải quan Cốc Nam

Chi cục Hải quan Cốc Nam

5. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma

Địa chỉ: xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3845285

Fax: 025.3845281

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma

Trên đây là tất cả những thông tin về các chi cục hải quan tại Lạng Sơn được Dịch vụ Logistics đã tổng hợp lại, mong rằng với những chia sẻ trên đây sẽ mang lại thông tin hữu ích cho bạn.

Xem thêm: Những trường hợp không phải làm thủ tục hải quan với EPEs