Chi cục hải quan Điện Biên

Trong bài viết dưới đây, Dịch vụ Logistics chia sẻ với bạn về địa chỉ, tiên, thông tin liên lạc của chi cục hải quan Điện Biên, để bạn có thông tin cụ thể tiện trong việc làm các loại giấy tờ cần đến tư vấn hay mở tờ khai hải quan.

1. Cục hải quan Điện Biên:

Địa chỉ: 882 đường 7/5, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0230.3825787

Fax: 0230.3825632

Xem thêm:

                  Danh mục chi cục Hải quan Lào Cai

                  Danh sách các chi cục Hải quan Hà Nội

                  Danh sách chi cục hải quan tại thành phố Hải Phòng

Chi cục hải quan Điện Biên

Chi cục hải quan Điện Biên

2. Danh sách chi cục hải quan Điện Biên:

+ Chi cục Kiểm tra Sau thông quan:

– Điện thoại:

– Fax: 0230.3826272.

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang:

– Địa chỉ: Xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

– Số điện thoại: 0230.3926508

– Fax: 0230.3950217

– Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 36 km

Chi cục hải quan Tây Trang

Chi cục hải quan Tây Trang

+ Chi cục Hải quan Sơn La:

– Địa chỉ: Xã Chiềng Khương, huyện sông Mã, tỉnh Sơn La

– Số điện thoại: 022.3854202

– Fax: 022.3854003

– Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 180 km

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng:

– Địa chỉ: Xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

– Số điện thoại: 0231.3895718

– Fax: 0231.3895709

– Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 200 km

Chi cục hải quan Mu Lù Thang

Chi cục hải quan Mu Lù Thang

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiền Khương:

– Địa chỉ: Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

– Số điện thoại: 022.3839052

– Fax: 022.3839236

– Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 260 km

Chi cục hải quan Lóng Sập

Chi cục hải quan Lóng Sập

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập:

– Địa chỉ: Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

– Số điện thoại: 022.6298190

– Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 330 km

Trên đây là danh sách các chi cục hải quan Điện Biên được Dichvulogistics.vn đã tổng hợp, tạo ra những khả năng tìm kiếm thông tin tốt nhất cho bạn trong suốt quá trình làm thủ tục hải quan.

Xem thêm: Cải cách thủ tục hải quan cho doanh nghiệp vững tin hội nhập